Ogólne warunki zakupu

Marka Simply Garden

simplyGarden

OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY

Właścicielem marki SIMPLY GARDEN
jest przedsiębiorstwo SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.

ul. 1000-lecia P.P. 4 /129, Białystok 15-111 Polska. NIP: 542 339 39 14

DANE KONTAKTOWE SIMPLY GARDEN:

tel. +48 666 240 980
sales@simplygarden.pl
zamowienia@simplygarden.pl


www.simplygarden.pl

CZAS REALIZACJI
I DOSTAWA

Czas realizacji zamówień indywidualnych wynosi od 7 do 30 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia i zaksięgowaniu 30% zaliczki kwoty wartości produktu. Resztę należności 70% Kupujący winien opłacić na ten sam rachunek bankowy Sprzedającego przed wysyłką towaru do Klienta. Klient zostanie poinformowany o możliwości odbioru lub wysyłce towaru bezpośrednio po zakończeniu produkcji.

Koszt produktów podanych na stronie nie uwzględnia kosztów transportu / dostawy, rozładunku i montażu.

Koszt transportu Balii ogrodowych / Jacuzzi ogrodowych na terenie Polski wynosi od 900zł – 1800zł brutto w zależności od adresu dostawy. W trakcie składania zamówienia koszt zostanie podany w oparciu o adres dostawy Zamawiającego.

Koszt transportu Saun liczony jest indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu wskazany dokładny adres dostawy.

Wszelkie dostawy poza terytorium Polski liczone są indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu o wskazany dokładny adres dostawy.

Każdy produkt wielkogabarytowy taki jak Balia ogrodowa czy Sauna wysyłany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Czas dostawy może wynieść od 2 do 7 dni roboczych w zależności od pory roku i okresu Świątecznego. Każdy produkt jest ubezpieczony na czas transportu.

Po odebraniu towaru Klient ma obowiązek sprawdzić stan techniczny produktu. Wszelkie uszkodzenia / ubytki / wady powinny zostać opisane na dokumencie przewozowym typu CMR / WZ. Powinien dodatkowo zostać sporządzony protokół uszkodzenia towaru oraz należy wykonać dokumentację zdjęciową. Na dokumencie przewozowym i protokole uszkodzeń powinny widnieć: Rodzaj powstałego uszkodzenia /braku / ilość, czytelne podpisy odbiorcy i kierowcy oraz data odebrania towaru. Dokument wraz z dokumentacją zdjęciową powinien zostać wysłany drogą elektroniczną na adres sales@simplygarden.pl w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia odebrania przesyłki.

W przypadku braku prawidłowo sporządzonego protokołu reklamacja może zostać uznana za bez zasadną!

Wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas rozładunku / montażu, które leżą po stronie Kupującego nie będą uwzględniane jako wady fabryczne i nie podlegają reklamacji!

Wszystkie informacje techniczne zawarte na stronie dotyczące produktów takie jak wymiary, rozmiary, sęki, nie jednolita faktura drewna, wagi czy pojemności liczone w litrach są danymi orientacyjnymi. Mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorystyką i sposobem wykonania względem zdjęć, katalogów. Firma SIMPLY GARDEN codziennie podnosi jakość swoich produktów i może zmieniać konstrukcję lub wykonanie swoich produktów. W ten sposób gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów.

ZWROTY

Według ustawy o prawach konsumenta o sprzedaży produktów w sklepie internetowym, osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym przysługuje prawo do zwrotu towaru w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia (SIMPLY GARDEN nie akceptuje przesyłek wysyłanych za pobraniem). Koszt zwrotu produktu leży po stronie Zamawiającego.

FORMULARZ ZWROTU można ściągnąć „tutaj

Adres do wysyłki:
SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.
ul. 1000-lecia P.P. 4 /129,
Białystok 15-111 Polska
Tel. 666 240 980

Zwrot środków będzie zwrócony Kupującemu w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego liczonych od dnia zwrócenia zakupionego przedmiotu.

Zwrotowi nie podlega produkt zamawiany na indywidualne zamówienie takim przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Ustawa o prawach konsumenta art 38. pkt 3. Do takich produktów zaliczamy: Balie ogrodowe / Jacuzzi ogrodowe / Sauny

REKLAMACJE

W przypadku reklamacji prosimy o odesłanie produktu kompletnego, zapakowanego w opakowanie fabryczne wraz z kopią faktury zakupu i prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć do wysyłki.

Koszt transportu leży po stronie osoby / podmiotu reklamującego produkt.

FORMULARZ REKLAMACJI można ściągnąć „tutaj


Adres do wysyłki:
SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.
ul. 1000-lecia P.P. 4 /129,
Białystok 15-111 Polska
Tel. 666 240 980

GWARANCJA

SIMPLY GARDEN zapewnia 2 letnią gwarancję na wady materiałowe i fabryczne liczone od daty dostawy towaru.

WAŻNE! W obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej gwarancja na produkty wynosi 12 miesięcy

Podstawą akceptacji gwarancji jest przedstawienie faktury VAT za zakupiony produkt.

Gwarancja nie obejmuje:

- Nieprawidłową instalacją wykonaną przez kupującego.

- Szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Wszystkie zdarzenia opisane są w instrukcji obsługi.

- Wszelkiego rodzaju modyfikacje produktu.

- Zjawiska pogodowe lub przepięcia elektryczne, na które sprzedawca nie miał wpływu.

Produktów drewnianych typu poszycie zewnętrzne podatne na wilgoć i czynniki atmosferyczne, nie właściwe użytkowanie zmianę koloru czy pęknięcia. Sposoby impregnacji i przedłużenia żywotności opisane są w instrukcji użytkowania.

Szczegółowy opis montażu, użytkowania, konserwacji i gwarancji dokładnie został opisany w „INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA” którą każdy klient otrzyma w formie PDF na wskazany przez Klienta adres e-mailowy po zakupie produktu.

simplyGarden

OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY

Właścicielem marki SIMPLY GARDEN
jest przedsiębiorstwo SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.

ul. 1000-lecia P.P. 4 /129, Białystok 15-111 Polska. NIP: 542 339 39 14

DANE KONTAKTOWE SIMPLY GARDEN:

tel. +48 666 240 980
sales@simplygarden.pl
zamowienia@simplygarden.pl


www.simplygarden.pl

CZAS REALIZACJI
I DOSTAWA

Czas realizacji zamówień indywidualnych wynosi od 7 do 30 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia i zaksięgowaniu 30% zaliczki kwoty wartości produktu. Resztę należności 70% Kupujący winien opłacić na ten sam rachunek bankowy Sprzedającego przed wysyłką towaru do Klienta. Klient zostanie poinformowany o możliwości odbioru lub wysyłce towaru bezpośrednio po zakończeniu produkcji.

Koszt produktów podanych na stronie nie uwzględnia kosztów transportu / dostawy, rozładunku i montażu.

Koszt transportu Balii ogrodowych / Jacuzzi ogrodowych na terenie Polski wynosi od 900zł – 1800zł brutto w zależności od adresu dostawy. W trakcie składania zamówienia koszt zostanie podany w oparciu o adres dostawy Zamawiającego.

Koszt transportu Saun liczony jest indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu wskazany dokładny adres dostawy.

Wszelkie dostawy poza terytorium Polski liczone są indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu o wskazany dokładny adres dostawy.

Każdy produkt wielkogabarytowy taki jak Balia ogrodowa czy Sauna wysyłany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Czas dostawy może wynieść od 2 do 7 dni roboczych w zależności od pory roku i okresu Świątecznego. Każdy produkt jest ubezpieczony na czas transportu.

Po odebraniu towaru Klient ma obowiązek sprawdzić stan techniczny produktu. Wszelkie uszkodzenia / ubytki / wady powinny zostać opisane na dokumencie przewozowym typu CMR / WZ. Powinien dodatkowo zostać sporządzony protokół uszkodzenia towaru oraz należy wykonać dokumentację zdjęciową. Na dokumencie przewozowym i protokole uszkodzeń powinny widnieć: Rodzaj powstałego uszkodzenia /braku / ilość, czytelne podpisy odbiorcy i kierowcy oraz data odebrania towaru. Dokument wraz z dokumentacją zdjęciową powinien zostać wysłany drogą elektroniczną na adres sales@simplygarden.pl w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia odebrania przesyłki.

W przypadku braku prawidłowo sporządzonego protokołu reklamacja może zostać uznana za bez zasadną!

Wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas rozładunku / montażu, które leżą po stronie Kupującego nie będą uwzględniane jako wady fabryczne i nie podlegają reklamacji!

Wszystkie informacje techniczne zawarte na stronie dotyczące produktów takie jak wymiary, rozmiary, sęki, nie jednolita faktura drewna, wagi czy pojemności liczone w litrach są danymi orientacyjnymi. Mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorystyką i sposobem wykonania względem zdjęć, katalogów. Firma SIMPLY GARDEN codziennie podnosi jakość swoich produktów i może zmieniać konstrukcję lub wykonanie swoich produktów. W ten sposób gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów.

ZWROTY

Według ustawy o prawach konsumenta o sprzedaży produktów w sklepie internetowym, osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym przysługuje prawo do zwrotu towaru w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia (SIMPLY GARDEN nie akceptuje przesyłek wysyłanych za pobraniem). Koszt zwrotu produktu leży po stronie Zamawiającego.

FORMULARZ ZWROTU można ściągnąć „tutaj

Adres do wysyłki:
SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.
ul. 1000-lecia P.P. 4 /129,
Białystok 15-111 Polska
Tel. 666 240 980

Zwrot środków będzie zwrócony Kupującemu w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego liczonych od dnia zwrócenia zakupionego przedmiotu.

Zwrotowi nie podlega produkt zamawiany na indywidualne zamówienie takim przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Ustawa o prawach konsumenta art 38. pkt 3. Do takich produktów zaliczamy: Balie ogrodowe / Jacuzzi ogrodowe / Sauny

REKLAMACJE

W przypadku reklamacji prosimy o odesłanie produktu kompletnego, zapakowanego w opakowanie fabryczne wraz z kopią faktury zakupu i prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć do wysyłki.

Koszt transportu leży po stronie osoby / podmiotu reklamującego produkt.

FORMULARZ REKLAMACJI można ściągnąć „tutaj


Adres do wysyłki:
SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.
ul. 1000-lecia P.P. 4 /129,
Białystok 15-111 Polska
Tel. 666 240 980

GWARANCJA

SIMPLY GARDEN zapewnia 2 letnią gwarancję na wady materiałowe i fabryczne liczone od daty dostawy towaru.

WAŻNE! W obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej gwarancja na produkty wynosi 12 miesięcy

Podstawą akceptacji gwarancji jest przedstawienie faktury VAT za zakupiony produkt.

Gwarancja nie obejmuje:

- Nieprawidłową instalacją wykonaną przez kupującego.

- Szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Wszystkie zdarzenia opisane są w instrukcji obsługi.

- Wszelkiego rodzaju modyfikacje produktu.

- Zjawiska pogodowe lub przepięcia elektryczne, na które sprzedawca nie miał wpływu.

Produktów drewnianych typu poszycie zewnętrzne podatne na wilgoć i czynniki atmosferyczne, nie właściwe użytkowanie zmianę koloru czy pęknięcia. Sposoby impregnacji i przedłużenia żywotności opisane są w instrukcji użytkowania.

Szczegółowy opis montażu, użytkowania, konserwacji i gwarancji dokładnie został opisany w „INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA” którą każdy klient otrzyma w formie PDF na wskazany przez Klienta adres e-mailowy po zakupie produktu.

Simplygarden Simplygarden Simplygarden